Dlaczego szkoła Montessori?

R2

Edukacja Montessori pomaga dzieciom rozwijać ich osobowości i potencjał, tak aby w dorosłym życiu dziecko mogło samodzielnie podejmować decyzje, przejawiać inicjatywy, by wyrosło na człowieka tolerancyjnego i świadomego swoich możliwości.

Dzieci w naszej szkole uczą się z pasją i pełnym zaangażowaniem, z ogromną ciekawością i radością w atmosferze szacunku i akceptacji. Naszym celem jest stworzenie warunków do jak najpełniejszego rozwoju dziecka w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, duchowej i fizycznej przy poszanowaniu dziecka i we współpracy z rodzicami. 

SZKOŁA MONTESSORI SZKOŁA KONWENCJONALNA
Indywidualny plan pracy i realizacji programu na dany tydzień Ujednolicona edukacja dla wszystkich dzieci
Dzieci pracują we własnym tempie – dziecko powtarza materiał gdy czuje taką potrzebę, może zgłębić wiedzę z danej dziedziny Praca w tempie narzuconym przez nauczyciela – brak czasu na powtórki i dodatkowe informacje dla zainteresowanych
Brak zadań domowych Duża ilość zadań domowych i nauki w domu
Blisko 300 materiałów montessoriańskich, które ułatwiają zapamiętywanie i opanowanie materiału zgodnie z hasłem Benjamina Franklina „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, zaangażuj mnie a zrozumiem” Materiał przekazywany jest w formie wykładów i pracy z książką
Nauczyciel słucha pytań dziecka Dziecko słucha wykładanej przez nauczyciela lekcji
Grupy mieszane wiekowo pozwalają na przejmowanie wielu ról w klasie, budowaniu poczucia własnej wartości, poznania siebie i swoich zdolności. Dzieci uczą się od siebie, wspólnie rozwiązują problemy Podział dzieci na grupy wg wieku
Dzieci nie potrzebują pochwał i ocen mają poczucie dobrze wykonanej pracy ponieważ widzą jej efekty. Nie pracują w strachu przed uzyskaniem z złej oceny. Dzieci uczą się dla siebie i są z tego dumne Stosowanie wewnętrznego systemu oceniania działającego na zasadzie kar i nagród.
Dzieci kończą zadania, czują się za nie odpowiedzialne, potrafią prezentować wyniki swojej pracy, dyskutować o niej. Sama planują prace i biorą odpowiedzialność w myśl zasady „Pomóż mi zrobić to samemu” Materiał jak i praca dziecka jest narzucana przez nauczyciela.
W szkole nie ma presji i rywalizacji, dzieci nie są oceniane, ale ich wiedza jest weryfikowana Dzieci są zestresowane, często pracują ze strachu przed złą oceną
Po pracy w szkole dzieci mają czas na odpoczynek i rozwijanie pasji, ponieważ materiał programowy przyswajają, powtarzają i zgłębiają w szkole nie w domu.  Zadania domowe do zrobienia w domu
935x385

Życzenia na nowy rok szkolny

Drodzy Uczniowie rozwijajcie swoje skrzydła, szukajcie nowych dróg!!! Cudownego roku szkolnego 2020/2021!!! Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Montessori ...
Więcej ...
niepodleglosc

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, to wyjątkowe wydarzenie, które świętowaliśmy w naszej Szkole Montessori przez cały tydzień. Było dużo rozmów, ...
Więcej ...
szkoła brazowa

BRĄZOWA SZKOŁA – jesień 2018

Wyjątkowy czas. 4 dni nauki i zabawy uczniów klas: 4 i 5 Szkoły Montessori w Rzeszowie ...
Więcej ...
brazowa szkola

Złota jesień – wycieczki

Piękna złota jesień :) Łapiemy słońce na szkolnych leśnych wycieczkach i poznajemy świat eksperymentując i doświadczając ...
Więcej ...