Kadra

_W5A5252

Nauczyciele pracujący w naszej szkole to nauczyciele montessoriańscy, legitymujący się stosownymi dyplomami i certyfikatami. Ponadto wszyscy nauczyciele pracujący w naszej szkole posiadają niezbędne, wymagane polskim prawem kwalifikacje do wykonywania powierzonych im zadań. 

„Odkryliśmy, że edukacja nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale że jest to naturalny proces rozwijający się spontanicznie w istocie ludzkiej. Nie jest nabywany przez słuchanie słów, ale dzięki doświadczeniom nabywanym przez dziecko w otoczeniu.”
dr Maria Montessori

 

H2

Agnieszka Krzywdzik – dyrektor Szkoły

Jestem absolwentką studiów administracyjnych i  studiów podyplomowych z zarządzania instytucją oświatową. Ponadto ukończyłam liczne kursy z zakresu edukacji Montessori prowadzone przez Polski Instytut Montessori, Polskie Stowarzyszenie Montessori inne placówki szkoleniowe.

Od 15 lat wraz z Jadzią prowadzimy pierwsze w Rzeszowie Niepubliczne Przedszkole Montessori „Chatka Puchatka”, które zainspirowało nas do podjęcia kolejnego wyzwania -utworzenia Szkoły Podstawowej Montessori w Rzeszowie. 

Maria Montessori to osoba, która zmieniła moje postrzeganie edukacji o 180 stopni, zobaczyłam i doświadczyłam uczenia się i nauczania w sposób całkowicie odmienny od tego co znałam. Ta fascynacja trwa do dzisiaj i sprawia, że praca stała się pasją. 

Jadwiga Krzywdzik – dyrektor Szkoły

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim i studiów z zakresu zarządzania. Zafascynowana pedagogiką Montessori ukończyłam liczne kursy i szkolenia prowadzone między innymi przez Polski Instytut Montessori, Polskie Stowarzyszenie Montessori i inne instytucje. Jestem nauczycielem Montessori, a także certyfikowanym trenerem metody wychowania bez porażek dr Thomasa Gordona. 

Od 15 lat prowadzę  wraz z Agnieszką pierwsze w Rzeszowie Niepubliczne Przedszkole Montessori „Chatka Puchatka”, a od pięciu lat razem tworzymy pierwszą na Podkarpaciu Niepubliczną Szkołę Podstawową Montessori w Rzeszowie. 

Moim zdaniem pod słowem Montessori nie kryje się tylko pedagogika, dla mnie to filozofia życiowa, sposób na życie, podejście do drugiego człowieka zarówno dużego jak i małego oparte na szacunku, zaufaniu, trosce, akceptacji i miłości. Dzięki Marii Montessori w moim życiu dokonała się rewolucja, która przyniosła  i przynosi mi wiele radości, satysfakcji i wyzwań.   

 

H2

Agnieszka Bobecka – wychowawca klasy E – II etap edukacyjny, nauczyciel biologii, nauczyciel Montessori

Jestem absolwentką Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Pracą Socjalną i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam również studia podyplomowe z Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz pełny kurs przedszkolny i szkolny w Polskim Instytucie Montessori.

Uczestniczyłam również w terapii grupowej z dziećmi, prowadzonej metodą Weroniki Sherborne oraz byłam wieloletnim animatorem, prowadząc cotygodniowe i wakacyjne spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Praca w Szkole Montessori daje mi ogromną satysfakcję i możliwość ciągłego rozwoju. Metoda ta wciąż mobilizuje mnie, jako nauczyciela, do poszukiwania nowych rozwiązań, pobudza kreatywne myślenie i pozwala na empatyczne i indywidualne podejście do każdego dziecka. Moim celem jest stworzyć uczniom takie warunki, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, wykorzystując w pełni swój potencjał i możliwości.

 

Natalia Sołtys – wychowawca klasy D – II etap edukacyjny, nauczyciel Montessori, nauczyciel języka polskiego 

Ukończyłam Uniwersytet Rzeszowski na kierunku filologia polska. Z zawodu jestem nauczycielem języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jestem również certyfikowanym montessoriańskim nauczycielem z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – Polski Instytut Montessori. 

Kilka lat temu pierwszy raz zetknęłam się z metodą Marii Montessori. Pamiętam dzieci krzątające się z zapałem i iskrą w oku wokół rozłożonych pomocy. Pamiętam też, jak ogromne zrobiło to na mnie wrażenie. Dziś ta metoda to nie tylko praca – to pasja i to, co kocham. Maria Montessori wierzyła, że dzieci mają w sobie moc do tworzenia rzeczy niemożliwych – obserwuję to na co dzień i wiem, że to prawda!

 

H2

Renata Knutel -wychowawca klasy C – I etap eduakcyjny, nauczyciel Montessori 

Jestem absolwentką studiów z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej  z Pracą Socjalną zrealizowanych na wydziale Pedagogiczno- Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej  z Przedszkolną oraz Terapii Pedagogicznej. Ukończyłam ponadto roczny kurs edukacji przedszkolnej Montessori, a następni  kurs Wczesnoszkolnej Edukacji Montessori w Polskim Instytucie Montessori jak również szkolenia  I-go stopnia z Terapii integracji sensorycznej, II poziom szkolenia Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne prowadzone przez M. Bogdanowicz oraz wiele innych.

 Kontakt z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji zawodowej.
W pedagogice Marii Montessori najbardziej cenię sobie indywidualny kontakt z dzieckiem, radość ze wspólnego odkrywania świata i pokonywania kolejnych wyzwań. Niesamowitym doświadczeniem jest dla mnie obserwacja dzieci, które pracują dla samej radości pracowania oraz poczucia odkrywania „czegoś”, dzięki czemu uczą się samodzielności w myśleniu i działaniu. Każdego dnia jestem świadkiem jak dziecko jest „budowniczym samego siebie”. 

 

 Anna Pęcak – wychowawca klasy H – II etap edukacyjny, nauczyciel przyrody, nauczyciel Montessori

 

Magdalena Gołtowska – wychowawca klasy A , nauczyciel Montessori 

Jestem absolwentką terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną. Ukończyłam również studia podyplomowe z Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
Mieszkając i pracując jako nauczyciel w Wielkiej Brytanii miałam szansę na pracę w systemie opartym na metodzie Marii Montessori. Ukończyłam również wakacyjny kurs montessori w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Maria Montessori zmieniła moje podejście do nauczania i pozwoliła mi otworzyć się na dziecko i na jego indywidualne potrzeby. 
Uwielbiam towarzyszyć dzieciom w ich drodze odkrywania świata.
 

 

Aleksandra Purgacz – wychowawca klasy B – I Etap edukacyjny, nauczyciel Montessori

 

Elżbieta Pich – wychowawca klasy B – I etap edukacyjny, nauczyciel Montessori

 

Gabriela Pałys – wychowawca klasy G – II etap edukacyjny, nauczyciel Montessori, nauczyciel historii

Jestem absolwentką studiów na kierunku Historia w specjalności nauczycielskiej z zakresu nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam także kurs edukacji wczesnoszkolnej w Polskim Instytucie Montessori.
 
Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję. Z  Pedagogiką Montessori spotkałam się po raz pierwszy na ostatnim rok studiów magisterskich. Byłam pod ogromnym wrażeniem samodzielności dzieci oraz ich ciekawości na to co je otacza. W swojej pracy staram się stwarzać uczniom warunki do odkrywania świata i własnej oceny rzeczywistości.
 
Dzięki metodzie Marii Montessori odnalazłam drogę, której długo szukałam, a którą podążanie daje mi poczucie spełnienia.

  

Natalia Tyburczy – wychowawca klasa G – II etap edukacyjny, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel Montessori 

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego po specjalizacji nauczycielskiej i specjalnościach: język polski z edukacją kulturową, nauczanie języka polskiego jako obcego. Ukończyłam roczny kurs Montessori w Polskim Instytucie otrzymując dyplom Nauczyciela Montessori posiadającego międzynarodową akredytację MACTE. Kurs Thomasa Gordona pozwolił mi nabyć umiejętności budowania i utrzymywania wzajemnych satysfakcjonujących relacji z innymi. Ukończyłam także kursy kierownika i opiekuna wycieczek szkolnych, dzięki którym zdobyłam spore doświadczenie. Ponadtouczestniczyłam w wielu projektach rozwijając się zawodowo. Brałam udział w różnych organizacjach ogólnopolskich konferencji.  Z wielką przyjemnością pracuje na stanowisku nauczyciela, ponieważ praca w tym zawodzie była zawsze moim marzeniem. Swoją pasją chciałabym rozbudzać w uczniach chęć sięgania po wiedzę. Praca w tym zawodzie pozwoliła mi zorientować się           w problemach, z jakimi borykają się uczniowie i zrozumieć ich sytuację. Chcę pomóc im odnaleźć właściwą  drogę i rozwijać ich talenty. Mam nadzieje, że moje nauczanie wpłynie na ciekawość świata dziecka, jego wiarę w siebie,  rozwinie wyobraźnię.  Bardzo ważne jest dla mnie wychowanie młodego pokolenia tak, aby kierowało się kluczowymi wartościami w życiu. Sukcesy moich uczniów oraz ich radość ze zdobywanej wiedzy dają mi ogromną satysfakcję.

 

Bożena Gacek – nauczyciel plastyki, nauczyciel wspomagający

 Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera na AHE w Łodzi. Pracuję w szkole Montessori od 2017 r. jako nauczyciel wspomagający. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję. To one własnie, ich kreatywność i indywidualność są dla mnie motorem do poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań w pracy z nimi i  udziału w wielu kursach mających na celu lepsze zrozumienie ich potrzeb rozwojowych.

 

Sabina Kwiatkowska – nauczyciel wspomagający 

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto
ukończyłam kurs kwalifikacyjny z Pedagogiki Leczniczej. Jestem terapeutą Metody
Warnkego, posiadam także certyfikat II stopnia Terapii Ręki. Ukończyłam również liczne
szkolenia m.in. z zakresu terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, czy
szkolenie dotyczące diagnozy oraz pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
– Autyzm, Zespół Aspergera.
W pedagogice Marii Montessorii niezwykle cenię sobie to, że jej metoda odgrywa niezwykle
istotny wpływ na funkcjonowanie i edukację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
To dzięki indywidualizacji i zróżnicowanemu (wielozmysłowemu) nauczaniu, dziecko
wykonuje zadania odpowiadające jego zdolnościom i możliwościom, co daje mu możliwość
odniesienia sukcesu i tym samym wzmacnia poczucie własnej wartości.

Dominika Patyna – nauczyciel wspomagający

 Paweł Wiśniewski – nauczyciel wspomagający 

Jestem absolwentem studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego. Ukończyłem również studia z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu.

 Od początku pracy zawodowej związany byłem z działalnością organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci z rodzin z trudnościami wychowawczymi. Pracowałem także w świetlicy szkolnej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, dzięki temu poznałem dzieci pochodzące z różnych środowisk co uświadomiło mi fakt jak osobowości dzieci są zróżnicowane i pomimo różnych doświadczeń dzieci są pełne kreatywności, chęci poznawania i tworzenia rzeczywistości.
 
W karierze zawodowej przez wiele lat pracowałem metodą projektów, w tym projektów edukacyjnych dla dzieci oraz dorosłych, które są coraz częściej wykorzystywane w edukacji zwłaszcza obecnie gdy szkoły stoją obliczu wielkich przemian. Metoda projektów jest także ważnym sposobem wyzwalania kreatywności u dzieci w szkole Montessori.
 
Bardzo lubię w pracy z dziećmi bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, niewyczerpaną kreatywność i pomysłowość dzieci oraz ich niepowtarzalne poczucie humoru dające motywacje i chęć do pracy.
 
W szkole bardzo cenię sobie atmosferę pracy oraz społeczność jaką tworzą wszyscy, bo ona ma podstawowe znaczenie dla motywacji do nauki, a metoda Montessori bardzo dobrze to rozumie i umiejętnie łączy tą atmosferę z metodami kształcenia i podejściem do postrzegania rzeczywistości przez dzieci.
 

 Poza wychowawcami, zajęcia z dziećmi prowadzą nauczyciele specjaliści od poszczególnych przedmiotów.

 

Anna Bochenek Najda- nauczyciel języka angielskiego

 

Anita Drużkowska – nauczyciel języka angielskiego 

Ukończyłam studia licencjackie pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych Promar-International, natomiast studia magisterskie na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2012 roku pracuję razem z uczniami nad szlifowaniem umiejętności językowych pod własnym szyldem: tuEdu Centrum Językowe. Kiedy tylko mogę, uczestniczę w szkoleniach, zwłaszcza tych z zakresu nowych odkryć dotyczących funkcjonowania mózgu.

Fascynuje mnie mózg i to, w jaki sposób się uczy. Głębokie przetwarzanie i przydatność przerabianego materiału to dla mnie priorytet. Gramatykę tłumaczę bazując na autorskich materiałach, które nazywam Gramatematyką. 

Planowałam być tłumaczem. Siedzieć w przytulnym domu z kubkiem kakao w ręku, zagrzebana po uszy w słownikach i tłumaczyć teksty literackie. Ale moje plany zmieniły się, kiedy pierwszy raz zaczęłam uczyć w ramach praktyk zawodowych. Zafascynowało mnie to niesamowite połączenie, jakie powstaje, kiedy staram się uchwycić tok rozumowania ucznia i jak najlepiej się do niego dostroić. Jak mówił mój wykładowca na zajęciach z psychologii: każde dziecko jest jak kosmos.

Języka angielski – Barbara Jakubiec

 

Matematyka i informatyka – Przemysław Kalandyk 

Ukończyłem Uniwersytet Rzeszowski na kierunku Filozofia. Jestem również
absolwentem studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne, Informatyka i
technologie informacyjne, Pedagogika lecznicza, Matematyka, Zarządzanie instytucją
oświatową w reformowanym systemie edukacji oraz Programowanie dla nauczycieli. W 2019
r. zostałem wpisany do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Krakowie jako egzaminator z zakresu egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
Uważam, że w pracy nauczyciela ważny jest nieustanny rozwój i podnoszenie
kompetencji, dlatego regularnie uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i
warsztatach, np. Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi,
Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w myśleniu globalnym, Agresja
elektroniczna dzieci i młodzieży – analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych,
Nauka programowania Baltie czy Programowanie z robotyką w szkole.
Uważam, że potrafię nawiązać kontakt i serdeczne relacje z wychowankami w każdej
grupie wiekowej. Prowadząc zajęcia dbam o to, aby motywować podopiecznych do ciągłego
rozwijania zainteresowań i zdolności. Moim celem jest rozwinięcie u każdego z uczniów
samodzielności i wiary we własne siły.

Matematyka – Iwona Olewicz

Matematyka – Alicja Skoczylas

Matematyka – Natalia Podgórska

 

Geografia – Dawid Adamski

Jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku Geografia z przyrodą. Ukończyłem liczne kursy i szkolenia, w tym studia podyplomowe nauczycielskie z Edukacji dla Bezpieczeństwa na rzeszowskiej WSIiZ. 
Od 10 lat jestem opiekunem na obozach i koloniach wakacyjnych, a od siedmiu lat uczę młodzież w szkole podstawowej przyrody i geografii. Mam z nią dobry kontakt, o czym świadczą nagrody „Najsympatyczniejszego Nauczyciela”. Ucząc odchodzę od tradycyjnych metod dydaktycznych, słucham pytań i bazuję na doświadczeniach dzieci. Z tego powodu z przyjemnością podjąłem wyzwanie uczenia w Szkole Montessori. 

 

Wychowanie fizyczne – Tomasz Sarna 

Jestem absolwentem wyższej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie – kierunek wychowanie fizyczne . Ukończyłem specjalizację jako instruktor pływania , siatkówki , oraz koszykówki. 
Sport jest moją pasją od dziecka – przez 13 lat trenowałem pływanie. Moje najważniejsze osiągnięcia sportowe to : Akademicki Mistrz Polski i brązowy medalista w pływaniu w 1998r; dwukrotny srebrny medalista w Akademickich Mistrzostwach Polski w 1996r.; wielokrotny mistrz i wicemistrz w mistrzostwach województwa podkarpackiego w ratownictwie wodnym. Od 6 lat jestem czynnym triathlonistą – zdobywam podium na zawodach ogólnopolskich . 
W Szkole Montessori staram się zarazić dzieci pasją do sportu i ruchu oraz wpoić nawyki zdrowego trybu życia . 

Język hiszpański – Aleksandra Szpunar

Język francuski – Jadwiga Woś

 

 Technika – Małgorzata Stopyra 

Jestem absolwentką Architektury i studium pedagogicznego na Politechnice Rzeszowskiej oraz Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Swoje umiejętności doskonaliłam na kursach malarstwa i rysunku. Ze szkołami Montessori związana jestem od 5 lat.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję ponieważ wiem, że mogę uczestniczyć w ważnym okresie jakim jest kształcenie małej istoty. Uśmiech na twarzy dziecka zadowolonego swoją pracą jest dla mnie największym sukcesem. Maria Montessori mówiła: „Dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był”. Radością jest pomóc dziecku w wykonaniu dobrych fundamentów życia.

Muzyka i religia – Kamil Niemiec

Jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Jestem skrzypkiem i od ponad 10-ciu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia instrumentalne i wokalne.

Ukończyłem również II stopnie Polskiego Języka Migowego i kurs elementarny Języka Migowego dla nauczycieli.

Praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję. W edukacji muzycznej najważniejsze dla mnie jest pokazanie dzieciom, że zrozumienie i docenienie muzyki i sztuki wpływa na ich rozwój i kształtuje indywidualne cechy każdego z nich, takie jak kreatywność czy krytyczne myślenie. Pragnę kształtować u dzieci pozytywne emocje związane z tworzeniem i przeżywaniem muzyki. Chciałbym również nauczyć ich czerpania radości z obcowania z muzyką by uwrażliwić ich na jej piękno.

Ks. Mirosław Kardaś – nauczyciel religii

Aleksandra Karlik – sekretariat

935x385

Życzenia na nowy rok szkolny

Drodzy Uczniowie rozwijajcie swoje skrzydła, szukajcie nowych dróg!!! Cudownego roku szkolnego 2020/2021!!! Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Montessori ...
Więcej ...
niepodleglosc

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, to wyjątkowe wydarzenie, które świętowaliśmy w naszej Szkole Montessori przez cały tydzień. Było dużo rozmów, ...
Więcej ...
szkoła brazowa

BRĄZOWA SZKOŁA – jesień 2018

Wyjątkowy czas. 4 dni nauki i zabawy uczniów klas: 4 i 5 Szkoły Montessori w Rzeszowie ...
Więcej ...
brazowa szkola

Złota jesień – wycieczki

Piękna złota jesień :) Łapiemy słońce na szkolnych leśnych wycieczkach i poznajemy świat eksperymentując i doświadczając ...
Więcej ...