Organizacja szkoły

gabi

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Rzeszowie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do rejestru pod numerem 9/2015 w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Rzeszowa. Szkoła podlega nadzorowi Podkarpackiego Kuratora Oświaty, przestrzega zapisów prawa oświatowego, wystawia świadectwa zgodne z rozporządzeniem o systemie oświaty.

Szkoła Podstawowa Montessori w Rzeszowie rozpoczęła pracę 1 września 2015 roku. 

Szkoła Montessori realizuje zadania edukacyjne w oparciu o międzynarodowy program nauczania Montessori, który jest zgodny z podstawą Ministerstwa Edukacji Narodowej, wzbogaconych o wiele cennych i wartościowych treści. Ponadto wprowadzamy wiele form aktywnego rozwoju dzieci, tworzymy warunki do eksperymentowania, odkrywania świata, przyrody, kultury i nauki podczas szkolnych wycieczek, wyjazdów, wyjść do różnych ciekawych miejsc.

Szkoła jest czynna w godzinach 7:00-17:00

Ramowy rozkład dnia w szkole:
7:00-8:00 – zajęcia świetlicowe;
8:00-15:00 – praca własna-zajęcia programowe (język polski, matematyka, przyroda, język angielski) religia, drugi język nowożytny, zajęcia artystyczne, projektowe, zajęcia sportowe)
W tym czasie również wspólnie – II śniadanie, obiad i przerwa na świeżym powietrzu;
15:00-17:00 – zajęcia dodatkowe/świetlica. Zajęcia dodatkowe są odpowiedzią na zainteresowania dzieci.

Języki obce
W pierwszym etapie kształcenia (I-III) dzieci mają codziennie lekcje języka angielskiego w małych grupach. Nauczyciel języka angielskiego również uczestniczy w życiu klasy i podczas pracy własnej jest obecny na sali lekcyjnej i towarzyszy uczniom w ich w pracy posługując się wyłącznie językiem angielskim. Materiał z języka angielskiego, przygotowany w specjalny montessoriański sposób jest dostępny dla dzieci cały dzień.

Na drugi etapie kształcenia pojawia się drugi język dodatkowy, który do 7 klas jest przedmiotem dodatkowym.

Sport
Zwracamy uwagę, aby dzieci miały dużo ruchu. Codziennie przed obiadem wychodzimy na świeże powietrze. Ponadto realizujemy dwie godziny lekcyjne z gimnastyki ogólnorozwojowej na hali sportowej i prowadzimy zajęcia na basenie.

Jeżeli tylko warunki pogodowe są sprzyjające to popołudniowy czas na świetlicy dzieci spędzają na dworze.

Klasy
Klasy w szkole Montessori są wielorocznikowe, co pozwala dzieciom na rozwijanie umiejętności w swoim tempie, a nie tempie narzuconym przez nauczyciela, czy grupę rówieśników. Metryka urodzenia w żaden sposób nie blokuje dziecka w jego rozwoju. Jeśli dziecko posiądzie jakąś umiejętność, wiedzę, nie musi czekać na inne dzieci, tylko w naturalny sposób przechodzi do kolejnych treści. Z drugiej strony dziecko, które potrzebuje więcej czasu na ćwiczenia nie działa pod presją czasu i tempem innych uczniów.
Dzięki takiemu montessoriańskiemu podejściu do nauczania udaje się nam niezdrową rywalizację między dziećmi zastępować wzajemną pomocą i współpracą.
Zadania w ramach edukacji dostosowujemy indywidualnie do każdego ucznia. Grupa dzieci w różnym wieku sprzyja wymianie doświadczeń, inspiracji, a także rozwija umiejętności społeczne.

Każda klasa to grupa 20 uczniów z trzech roczników, prowadzona przez dwóch montessoriańskich nauczycieli. 

Sale lekcyjne
Sale lekcyjne w naszej szkole Montessori to jasne i przestronne wnętrza, w których każda z sal wyposażona jest w ponad 300 pomocy dydaktycznych stworzonych i nazwanych przez Marię Montessori pomocami rozwojowymi. Pomoce rozwojowe są ułożone w uporządkowany sposób według tematów i działów edukacyjnych, a także uwzględniają różne stopnie trudności. Materiały są bardzo atrakcyjne dla dzieci, zachęcają do pracy i poznawania, a jednocześnie wiele z nich ma kontrolę błędu, dzięki czemu dziecko może samodzielnie sprawdzić, czy poprawnie wykonało zadanie jednocześnie ucząc się niezależności i samodzielności w działaniu.
W salach Montessori nie ma nauczycielskiego biurka, tradycyjnie ustawionych ławek czy tablicy. Przestrzeń sali jest tak zaprojektowana, aby jak najlepiej służyła potrzebom dzieci.

Strój szkolny
W naszej Szkole Montessori obowiązuje strój szkolny. Dzięki mundurkom dzieci identyfikują się ze szkołą, rodzice mają wygodne rozwiązanie, a jednocześnie wspólnie zapobiegamy licytowaniu się na ubrania drogich firm i uczymy dzieci, że każde miejsce wymaga określonego stroju.

Na strój szkolny składa się granatowa koszulka polo z białym kołnierzykiem i lamówkami przy rękawach z  białym logo szkoły (dla dziewczynek dodatkowo motyw kwiatowy przy napach) i dowolny ciemny dół garderoby. Koszulki wykonywane są z bardzo dobrej jakościowo tkaniny.
Mundurki zamawia się przez Szkołę i są one dodatkowo płatne.

 

935x385

Życzenia na nowy rok szkolny

Drodzy Uczniowie rozwijajcie swoje skrzydła, szukajcie nowych dróg!!! Cudownego roku szkolnego 2020/2021!!! Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Montessori ...
Więcej ...
niepodleglosc

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, to wyjątkowe wydarzenie, które świętowaliśmy w naszej Szkole Montessori przez cały tydzień. Było dużo rozmów, ...
Więcej ...
szkoła brazowa

BRĄZOWA SZKOŁA – jesień 2018

Wyjątkowy czas. 4 dni nauki i zabawy uczniów klas: 4 i 5 Szkoły Montessori w Rzeszowie ...
Więcej ...
brazowa szkola

Złota jesień – wycieczki

Piękna złota jesień :) Łapiemy słońce na szkolnych leśnych wycieczkach i poznajemy świat eksperymentując i doświadczając ...
Więcej ...